Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt slunečnice je projektem zaměřeným na objevování  jedné z říše rostlin, jejíž název a podoba je přímo spojena a vychází z jedné z podmínek života na Zemi - existence slunce. Tématický celek slunečnice prolíná  předměty prvouky, výtvarné výchovy, pracovní činnosti, českého jazyka a je završen dramatickým ztvarněním (divadelním představením) básně zvané "Slunečnice".

Samotnému divadelnímu představení však předchází řada činností, které vedou k nenásilnému osvojování poznatků o podobě života rostliny a jejím využití.

Průběh činností projektu:

  1. Práce s odbornou literaturou - žáci prostřednictvím atlasu rostlin vyhledávají danou rostlinu, objevují její podobu a charakterizaci, kterou vzájemně demonstrují.
  2. Vyhledávání, pozorování, zasazení semínka slunečnice
  3. Vystihování podoby rostliny prostřednictvím výtvarné tvorby - žáci ze semínek slunečnice vytváří základní tvar, podobu rostliny, která je společně s pozadím dohotovena prostřednictvím barvy.
  4. Seznámení s malířem a jeho výtvarným dílem, - žákům je demnostronán obraz "Slunečnice" od malíře Vincenta van Gogha, seznámení s životem, tvorbou aütora
  5. Konfrontace výtvarné tvorby a malířova díla - žáci porovnávají techniku výtvarného  provedení, charakterizace výtvarného stylu, doby.
  6. Demostrace básně "Slunečnice" , dramatizace básně, textu - recitace básně, přidělení hereckých rolí, nácvik divadelního představení
  7. Tvorba divadelních kostýmů - žáci vytváří  pokrývku hlavy, která znázorňuje květ rostliny, zbytek ošacení znázorňující stonek rostliny je dotvářen pomocí částí krepového papíru
  8. Divadelní představení - je obsazeno 12 herci: hlavní role - vypravěč, slunce, slunečnice, 2 děti které jdou ze školy, vedlejší role - 7 herců znázorňující různé druhy květin na louce.

Divadelní příběh se odehrává jednoho všedního dne, kdy se 2 kamarádi vracejí ze školy domů a společně na louce zasazují semínko slunečnice. To v průběhu divadelního představení vyklíčí a vyroste z něj krásná rostlina, která je pojmenována dle přání sluneční paní.

Ukázka, ve které hovoří slunce ke květině: "ještě však jméno musím ti dát, a protože vidím, že jsi květinou nad květinami, budu tě ...slunečnicí nazývat."